Rtfkt Nike X Monolith sales volume data, graphs & charts