CryptoSlam!
Azuki
Azuki (Token ID: #2459)
Azuki

Rarity of Traits

Sales

SoldPriceSellerBuyer
14 days ago
$ 24,404.01
0xC3E0e8...A8E9cc
0xfbd698...D02226
3 months ago
$ 97,038.00
0xA088BF...355cCE
0xC3E0e8...A8E9cc
6 months ago
$ 6,957.56
0x21aae3...5D9C01
0xA088BF...355cCE

Details

Collection:
Token ID:2459
Name:Azuki #2459

Provenance